Centrum Kultury i Biblioteka w Nowe Sarzynie

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), wypełniając obowiązki informacyjne administratora danych osobowych, dotyczące przetwarzania danych osobowych zbieranych od osoby, której dane dotyczą, niniejszym informujemy Panią/Pana, że:

Administratorem danych jest CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W NOWEJ SARZYNIE, z siedzibą przy ul 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: i.wysocka@nowasarzyna.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • marketingu, usług i produktów własnych Administratora
 • realizacji zawartych umów zlecenia usługi lub o wykonanie dzieła, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 iit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów podatkowych i rachunkowych,
 • dla celów administracyjnych, a także do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.
 • dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • zapewniania pełnej funkcjonalności serwisów, responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W NOWEJ SARZYNIE;
 • zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego poprzez udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy

 

Część Twoich danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z serwisów CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W NOWEJ SARZYNIE może być przetwarzana także w celach  działalności prasowej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo prasowe. Zgodnie z art. 2 Prawa prasowego oraz art. 85 RODO, jeżeli w przypadku przetwarzania danych w celach związanych z działalnością prasową, CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA W NOWEJ SARZYNIE nie jest zobowiązane do wykonania niektórych obowiązków prawnych związanych z ochroną danych, w tym m.in. do realizowania obowiązków informacyjnych.

Pamiętaj jednak, że dane osobowe gromadzone w związku z prowadzeniem przez nas działalności prasowej są objęte tajemnicą dziennikarską. Tajemnica ta obejmuje swoim zakresem nie tylko dane osób udzielających informacji, które zostały opublikowane albo przekazane do opublikowania. Chroni także tych, których dotyczą wszelkie informacje, jakich ujawnienie mogłoby naruszać ich chronione prawem interesy  (art. 15 Prawa prasowego).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna urządzeń i produktów służących realizacji Umowy, obsługa faktur, obsługa platform do kontaktów, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową
 • Google Analytics, pozwalającej nam na badanie aktywności na poszczególnych stronach Serwisu. Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, spędzonego na nich czasu oraz sposobów przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami.
 • Google LLC jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) w związku z czym przekazywanie Twoich danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie ze standardami bezpieczeństwa określonego w obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać, jednakże jej brak skutkuje niemożliwością nawiązania kontaktu z Państwem.

Poza administratorem (i upoważnionymi pracownikami/ współpracownikami administratora) odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, które wykonują dla administratora usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa danych i obsługi IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora na adres i.wysocka@nowasarzyna.eu lub osobiście w siedzibie CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI W NOWEJ SARZYNIE, z siedzibą przy ul 1 Maja 1, 37-310 Nowa Sarzyna. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.